Basmala.svg
  • Bekerja bersungguh-sungguh membantu umat Islam merancang dan menyelesaikan masalah harta pusaka mereka semata-mata kerana Allah SWT.
  • Bekerja dengan hati yang tulus, ikhlas dan jujur dengan niat utama untuk mengharapkan keredhaan Allah SWT di samping memperoleh rezeki yang diberkati Nya.
  • Belajar bersungguh-sungguh segala ilmu yang berkaitan dengan perancangan dan penyelesaian harta pusaka Islam dengan tujuan untuk disebarkan kepada masyarakat semata-mata kerana Allah SWT.
  • Sentiasa memberikan maklumat yang tepat dan perkhidmatan yang cemerlang kepada semua pelanggan semata-mata kerana Allah SWT.
  • Bekerjasama dengan rakan-rakan seperjuangan yang lain dan mengamalkan prinsip kerja berjemaah semata-mata kerana Allah SWT.
  • Sentiasa mengamalkan prinsip sangka baik hanya kepada Allah SWT.
1219_pledge