Perancangan Harta Pusaka

Perancangan Harta

Konsep Perancangan Harta

‘Perancangan harta’ bermaksud perancangan yang dibenarkan di dalam kaedah syarak bagi memastikan harta yang ada dapat diagihkan mengikut hajat dan hasrat seseorang.

Mengapa perlu merancang Harta? 

Perancangan harta penting bagi memastikan agihan harta mengikut formula yang ditetapkan dan mengikut kaedah syarak selain itu juga bagi memastikan tiada pertelagahan antara waris-waris

Kaedah Perancangan Harta Pusaka

Perkhidmatan Kami